AnmarComp

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

E-SHOP

E-SHOP :
Počítače, notebooky, komponenty, tlačiarne, hry, LCD, príslušenstvo, software...

Želáme pohodlný nákup.
Odporúčame!  Pred odoslaním objednávky si pozorne prečítajte

Všeobecné obchodné podmienky

a nezabudnite si skontrolovať dodaciu adresu!


Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy


Ochrana osobných údajov
Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko, úplná poštovná adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo.
Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.
Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: názov firmy, IČO, DIČ.

Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami,
prípadne identifikovať platbu kupujúceho vykonanú bankovým prevodom.
Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím.
Tieto informácie zhromažďuje, aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho.
Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním

a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky